Category Archives: EVENT

002-event

โหวตเพื่อ…สิทธิความหลากหลายทางเพศ Vote For Sexual Diversity Rights

การเสนอความเห็นและยื่นข้อเสนอเพื่อจัดระบบสวัสดิการกรุงเทพมหานคร ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร พล.ต.อ.ดร. พงศพัศ พงษ์เจริญ, ดร.โสภณ พรโชคชัย, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส นายโฆสิต สุวินิจจิต และผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านอื่นๆ

วันที่ 8 กพ. 2556  เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี กทม. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086 597 4636 thaitga@gmail.com /  ผู้กำกับInsects เผยท้อ นักวิชาการเชียร์สู้ต่อ รุมจวกรัฐคิดแทน