Category Archives: NEWS

เจ้าของร้านเค้กถูกปรับที่ไม่ทำเค้กให้คู่แต่งงานเพศเดียวกัน

Screen Shot 2558-07-10 at 10.25.49

เจ้าของร้านเบเกอรี่ซึ่งเป็นชาวคริสต์ปฏิเสธทำเค้กแต่งงานให้คู่เลสเบี้ยน เมื่อต้นปี 2013 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขาถูกปรับเป็นเงิน $135,000 (เงินไทย 4ล้านกว่าบาท) ตามกฎหมาย “Gay Wedding” ที่เพิ่งประกาศออกมา ทั้งคู่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลูกค้ามาสั่งทำเค้กแต่งงาน บอกว่าเป็นงานสำหรับเจ้าสาวสองคน เขาได้ชี้แจงว่าเหตุที่ต้องปฏิเสธความต้องการของลูกค้าครั้งนี้เพราะขัดกับความเชื่อของคริสตชนตามพระคัมภีร์ไบเบิล ปรกติแล้วเขาไม่เคยปฏิเสธขายเค้กและอาหารในร้าน รวมถึงให้บริการแก่คู่โฮโมเซกช่วลเลย แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะถือเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในพิธี ซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะทำ

(แปลสรุปโดย Pronpol Paul Rakboonyuang  จากเพจศาสนวิทยา)

คห.เพิ่มเติมจากผู้อ่านในเพจ
ไม่ใช่สิทธิของเจ้าของร้านครับ อเมริกามีกฎหมาย non-discrimination laws คือ คุณจะขายหรือให้บริการอะไรก็แล้วแต่ ต้องทำอย่างเท่าเทียม ห้ามเลือกปฏิบัติโดยเอา เชื้อชาติ ศาสนา เพศ มาเป็นเงื่อนไข ในการปฏิเสธการให้บริการหรือให้บริการด้วยคุณภาพที่ต่างกัน ถ้าคุณไม่สามารถขายสินค้านี้กับทุกคนได้ คุณก็ไม่ต้องขาย จะมาบอกว่าขาย/ให้บริการเฉพาะ บางเพศ บางศาสนา ไม่ได้

สิทธิในการปฏิเสธของเจ้าของร้านมีไม๊ ก็มี แต่ต้องไม่ใช่การปฏิเสธอันเนื่องจาก เชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เช่น เจ้าของร้านอาหารอาจปฏิเสธคนจรจัดที่แต่งตัวสกปรกได้ ด้วยเหตุผลว่าเหม็น รบกวนลูกค้าคนอื่น แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของร้านปฏิเสธเพราะเห็นคนจรจัดเป็นคนดำ อันนี้ผิดกฎหมาย

กรณีข่าวนี้เจ้าของร้านขายเค้กให้กลุ่มโฮโมเซ็กชวลมาก่อน คือถ้าเกย์-เลสเบียนมาซื้อของในร้านเค้าก็ขายให้แต่ที่เค้าปฏิเสธคือการไปจัดเค้กในงานแต่งโดยบอกว่า “ไม่อยากมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่เป็นบาป” ซึ่งด้วยคำพูดมันก็ assault คนฟังอยู่แล้วระดับนึง ถึงได้เกิดการฟ้องร้อง และในมุมของศาลเค้าก็พิจารณาว่าบริการจัดเค้กหน้างานนี่เป็นบริการของร้าน ดังนั้นก็ต้องให้บริการกับทุกคนโดยไม่แบ่งแยก เมื่อมีการปฏิเสธด้วยเงื่อนไขเรื่องเพศ และเรื่องศาสนา มันจึงผิดกฎหมาย non-discrimination laws

ที่มา:http://christiannews.net/2015/07/03/christian-bakers-who-declined-to-make-cake-for-gay-wedding-ordered-to-pay-135000-to-lesbians/

สรุปกม.สิทธิหลากหลายทางเพศในร่างรัฐธรรมนูญใหม่

สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับกม.สิทธิหลากหลายทางเพศในร่างรัฐธรรมนูญ 
(ตั้งว่า60 จะได้เข้ากับ 40-50 จำง่ายดี)

11154831_1435441476768260_4427230238749346925_o

-14 มค.58
มีการเสนอให้มีคำว่า “เพศสภาพ” ใส่ในร่างรัฐธรรมนูญ

“วันนี้ (14 ม.ค.2558) นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่างฯ แถลงว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ในหมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น จุดเด่นของหมวดสิทธิเสรีภาพของบุคคลมีการแยกเป็น 3 ส่วน คือ บททั่วไป สิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง โดยมีคำใหม่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญ คือ บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยมีการเพิ่มคำว่า “เพศสภาพ” เข้ามาด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการคุ้มครองเสรีภาพของคนกลุ่มนี้ แต่ยังไม่ถึงขั้นรับรองการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน โดยเห็นว่าในส่วนนี้น่าจะไปอยู่ในกฎหมายลำดับรองมากกว่า”

-28 พค.58
สนช.เสนอตัดคำว่าเพศสภาพออก

“28 พค. 2558 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. ได้ยื่นเอกสารที่เป็นข้อเสนอของสนช. ต่อการแก้ไขร่างรธน. 24 ข้อ และในข้อที่ 23 ก็คือ

“การกำหนดว่า “เพศสภาพ” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่า ควรตัดคำดังกล่าวออกไป เนื่องจากการกำหนดในเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ เป็นต้นนั้น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 สามารถตีความในเชิงคุ้มครองสิทธิได้อย่างกว้างขวางอยู่แล้ว”

-1 กค .58
ยังไม่เป็นที่สรุปว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะจะต้องรอรับฟังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และครม. อีกครั้ง แต่คนที่มีอำนาจปรับแก้คือ กมธ. เท่านั้น

-2กค.58
นอกจากนี้ ในในหมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น มาตรา 38 ที่ระบุเกี่ยวกับสิทธิในการสมรสและครอบครัวไว้ ซึ่งหมายรวมไปถึงสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของเพศเดียวกันด้วย ก็ถูกตัดคำว่า “สิทธิในการสมรส” ออกไป เพราะเมืองไทยยังไม่พร้อม

“วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ เป็นประธานในการประชุม มีวาระการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยเป็นการพิจารณาในภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน เริ่มที่มาตรา 38 สิทธิของบุคคลในการสมรสและในครอบครัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง กมธ.ยกร่างฯ ได้ตัดสิทธิในการสมรสออก ตามคำขอของ ครม.ที่เสนอให้ตัดออกเพราะกังวลว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิทธิในการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันที่สังคมและวัฒนธรรมไทยยังไม่เป็นไปตามการให้สิทธิไว้อย่างบางประเทศ”

APA ยกเลิกคนข้ามเพศไม่ใช่ผู้มีความผิดปกติในอัตลักษณ์ทางเพศ

bannerOK2

เมื่อปี 2013 ที่ผ่านมา สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน American Psychiatric Association (APA)
ได้ประกาศยกเลิกการเป็นคนข้ามเพศ ในบัญชี DSM-IV ของสมาคมฯ ให้กลุ่มบุคคลข้ามเพศที่เคยอยู่ในกลุ่ม Gender Identity Disorder
(ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศ) มาเป็นกลุ่ม Gender Dysphoria แทน

เพราะตรงกับความหมาย “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” มากกว่า Gender Identity Disorder ที่ยังถือเป็นความผิดปกติอยู่
ในขณะที่ Gender Dysphoria เป็นเพียงความวิตกไม่สบายใจกับ “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด” เท่านั้น Gender Identity Disorder หรือ GID เป็นหมวดหนึ่งในบัญชีจำแนกโรคสากลฉบับที่ 10 หรือ ICD-10 ขององค์การอนามัยโลก (ที่ศาลปกครองใช้ในการอ้างอิงให้ก.กลาโหมไปแก้ไขการเขียนระบุในเอกสารสด.43 ในการเกณฑ์ทหารจากการเป็นโรคจิตถาวร มาเป็น “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด”) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในการเขียนบัญชีจำแนกโรค ICD-11 ทางองค์การอนามัยโลกจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบัญชี DSM-IV ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันต่อไป

วิทยาลัยแห่งสวีเดนเพิ่มสรรพนามที่ไม่ระบุเพศ

3361815_2048_1152

ในที่ผ่านมา คำว่า “hen” ซึ่งเป็นสรรพนามที่ไม่ระบุเพศ เป็นเรื่องที่โต้แย้งกันในประเทศสวีเดน โดยฝ่ายหนึ่งสนับสนุนและอีกฝ่ายหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์การใช้คำนี้ แต่ต่อไปนี้ คำนี้จะถูกบรรจุไว้ในพจนานุกรมทางการของวิทยาลัยแห่งสวีเดน ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินสูงสุดในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาสวีเดน

คำนิยามที่ถูกต้องของคำนี้คือเพศที่สาม ซึ่งจะใช้กับคนข้ามเพศ หรือจะใช้เป็นสรรพนามที่ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงหรือเพศชาย หรือจะใช้ในกรณีที่ไม่ทราบเพศของบุคคลที่กล่าวถึงก็ได้

“ก่อนหน้านี้ พวกเราต้องการที่จะรอดูก่อนว่าเรื่องนี้จะพัฒนาอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะหมดกระแสไปเอง แต่พอมาถึงปัจจุบัน การจะตัดสินในเรื่องนี้ก็ง่ายแล้ว เนื่องจากมันเป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และเป็นคำที่มีหน้าที่เฉพาะของมันอย่างแน่นอนด้วย” Sven-Göran Malmgren หัวหน้ากองบรรณาธิการพจนานุกรม กล่าวกับ Swedish Radio News

กรมสามัญศึกษารัฐฮาวาย (The Hawaii Department of Education) ยืนยันว่าเด็กจะเรียนเพศศึกษาได้ ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองต้องการให้เรียนเท่านั้น

classroom
Bob McDermott จากพรรคริพับลิกัน (Republican) ประจำรัฐฮาวายเป็นผู้ที่พยายามขึ้นศาลตลอดเพื่อที่จะคว่ำกฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกัน ล่าสุดเขาได้ทำการโจมตีโปรแกรมการเรียนเพศศึกษา Pono Choices

เขาได้ทำการเขียนรายงานในเดือนมกราคม โดยอ้างว่ามันเป็น “เรื่องรวมกันระหว่างการร่วมเพศทางทวาร และ พฤติกรรมรักร่วมเพศ” ขณะที่เขาคัดค้านเรื่อง “การรับรองคนรักร่วมเพศ…[พร้อม]พฤติกรรมรักร่วมเพศ ให้เท่าเทียมกับความสัมพันธ์ของเพศชาย-หญิง”

สืบเนื่องจากรายงานฉบับนี้ของนาย Bob McDermott รัฐฮาวายจึงได้ทำการศึกษาแผนงาน “เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร” และตอนนี้ก็มีการยืนยันแล้วว่าผู้ปกครองยังคงต้องเลือกว่าจะเข้าร่วมการเรียนเพศศึกษาหรือไม่

แม้ที่ผ่านมาผู้ปกครองสามารถปฏิเสธการให้บุตรเข้าเรียนเพศศึกษาได้ พวกเขาก็ยังเลือกให้บุตรเข้าเรียนอยู่ดี

ฮ่องกง ห้ามไม่ให้กงศุลอังกฤษจัดงานแต่งงานให้คู่เพศเดียวกัน

ฮ่องกง : สถานกงสุลอังกฤษถูกคัดค้าน ไม่ให้จัดงานแต่งงานสำหรับเพศเดียวกัน

1

สถานกงสุลอังกฤษในฮ่องกงถูกรัฐบาลฮ่องกงคัดค้านไม่ให้จัดงานแต่งงานสำหรับเพศเดียวกัน

การอนุมัติกฎหมายว่าด้วยการแต่งงานสำหรับเพศเดียวกันให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนของอังกฤษ ทำให้คู่รักเพศเดียวกันชาวอังกฤษสามารถแต่งงานกันได้ที่สถานกงสุลอังกฤษ 23 แห่งทั่วโลก รวมไปถึงในประเทศรัสเซีย และ ประเทศจีน

สถานกงสุลอังกฤษใน 23 ประเทศ นอกเหนือจากฮ่องกงแล้ว ยังได้แก่ ประเทศออสเตเลีย , อาเซอร์ไบจาน, โบลิเวีย, กัมพูชา, ชิลี, จีน, โคลัมเบียคอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอสโตเนีย, ฮังการี, ญี่ปุ่น, โคโซโว, ลัตเวีย, มองโกเลีย, มอนเตเนโก, นิคารากัว, เปรู, ฟิลิปปินส์, รัสเซีย, ซานมาริโน, เซอร์เบียและเวียดนาม

แต่ในฮ่องกง เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอังกฤษยืนยันว่ารัฐบาลฮ่องกงได้ทำการคัดค้านพวกเขาไม่ให้จัดงานแต่งงานสำหรับเพศเดียวกัน ในขณะที่พวกเขาได้รับการอนุญาตในจีนแผ่นดินใหญ่ และในฮ่องกงก็มีประชากรชาวอังกฤษอาศัยอยู่มากก็ตาม

001-357490-red-equal-sign-gay-marriage-equality

เครื่องหมาย Red Equal “เท่ากับ” สีแดง

โลกออนไลน์ของสหรัฐฯ รณรงค์ให้ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของตนเป็นเครื่องหมาย “เท่ากับ” สีแดง เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แคมเปญเครื่องหมายเท่ากับสีแดง เริ่มขึ้นจากกลุ่มเพื่อสิทธิเพื่อมนุษยชน หรือ Human Rights Campaign ที่มีแนวทางสนับสนุนการแต่งงานของชาวรักร่วมเพศมาโดยตลอด โดยกลุ่มดังกล่าว ได้อาศัยช่วงเวลาที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ เริ่มพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการแบนชาวรักร่วมเพศแต่งงาน 2 ฉบับ ได้แก่ข้อกฎหมายที่ 8 หรือ Proposition 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และกฎหมายสิทธิการแต่งงานปี 2539 หรือ DOMA ที่ระบุว่า คู่สมรสชายหญิงเท่านั้น ที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมาย

002-news

10 อันดับเรื่องประจำปี 2555 ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

ปี 2555 ที่ผ่านมา เรื่องราวเกี่ยวกับชาวสีรุ้ง กะเทย ทอม-ดี้ เกย์เลส คนรักสองเพศ

คนรักได้ทุกเพศ คนข้ามเพศ คนแปลงเพศ ที่สำคัญและน่าจดจำมีอะไรบ้าง

1. ร้านหนังสือซีเอ็ด ออกหนังสือภายในไปยังสำนักพิมพ์ต่างๆ แจ้งข้อกำหนด 6 ข้อ เกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือที่จะไม่รับมาจำหน่าย ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ และข้อ1 ใน จำนวน 6 ข้อนั้น ก็คือการไม่รับหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ชายรักชาย มาวางจำหน่ายในร้าน

จาก นั้นซีเอ็ดได้อ้างว่าไม่มีเจตนาเลือกปฏิบัติต่อคนหลากหลายทางเพศ แต่เป็นการกระทำของพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ใช้สื่อสารกันภายใน ที่ผู้บริหารไม่มีส่วนรู้เห็น (ธันวาคม)

2. ได้มีการจดทะเบียนองค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศครั้งแรกของ ประเทศไทย  คือมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และเป็นองค์กรแรกที่ระบุในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิไว้อย่างชัดเจนว่า ทำงานเพื่อสิทธิของคนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ จะเลี่ยงไปใช้ชื่อในลักษณะอื่นๆ แทน เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมมีมุมมองว่าการเป็นคนรักเพศเดียวกันผิด/ขัดต่อ วัฒนธรรมไทย (ตุลาคม)

004 banning

เมื่อซีเอ็ดอยาก “แบน” หนังสือเพศที่สาม!?!

 เรื่องราวความไม่เข้าใจกันทั้งหมดเริ่มต้นมาจากจดหมายที่มีชื่อเรื่องว่า “มาตรฐานการรับจัดจำหน่ายหนังสือวรรณกรรมโรแมนติก อีโรติก” ซึ่งเขียนขึ้นโดยหัวหน้าแผนกรับจัดจำหน่ายของทางซีเอ็ด ส่งถึงผู้ฝากจัดจำหน่ายหรือสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน โดยเนื้อหาภายในระบุชัดเจนว่าให้ผู้ฝากจัดจำหน่าย ตรวจสอบ คัดกรอง ปรับแก้เพื่อไม่ให้หนังสือมีเนื้อหาสื่อไปในลักษณะ 6 ข้อดังนี้

1. วรรณกรรมที่มีลักษณะของชายรักชาย หญิงรักหญิง เป็นลักษณะของการรักร่วมเพศ

2. สื่อไปในทางขายบริการทางเพศ เช่น นักเรียน, นักศึกษา, Sideline

3. ภาษาและเนื้อหาที่ใช้ หยาบโลนไม่สุภาพ ลามก, สัปดน, ป่าเถื่อน, วิปริต, ซาดิสต์, หยาบคาย ฯลฯ

4. เนื้อหามีการบรรยายถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง และในที่สาธารณะ วิปริต ผิดธรรมชาติที่มนุษย์พึงเป็น เช่น ลิฟต์, น้ำตก, ลานจอดรถ ฯลฯ

5. เนื้อหาที่มีการทารุณกรรมทางเพศทั้งที่เป็น ภรรยาและมิใช่ภรรยา หรือ ทารุณต่อเด็ก, เยาวชน, สตรีและเครือญาติ อันบ่งบอกถึงการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี

6. เนื้อหาที่บรรยายขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นภาพ และบรรยายให้เห็นภาพทางกายภาพของอวัยวะเพศอย่างชัดเจน จนทำให้สามารถเป็นเครื่องมือยั่วยุทางเพศ ทำให้เกิดความต้องการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ถูกคน ไม่ถูกที่ และไม่ถูกเวลา ซึ่งหากตรวจพบภายหลังว่ามีเนื้อหาเช่นทั้ง 6 ทางซีเอ็ดจะไม่ดำเนินการกระจายสินค้า จนถึงเก็บหนังสือคืน ยกเลิกการจัดจำหน่าย

005 adoption_lawx390

ห้ามพ่อเกย์ทิ้งลูกไว้กับคู่ของตัวเองตามลำพัง!!

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวช็อกเมื่อผู้พิพากษาของฮูวสตัน ในรัฐเทกซัส สั่งห้ามไม่ให้ชายรักชายทิ้งบุตรไว้ตามลำพังกับคู่ของตน

สำนัก งานเขตแฮร์ริสของผู้พิพากษา Charley E. Prine Jr. ได้ออกคำสั่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 แต่เพิ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษเมื่อไม่นานมานี้ โดย Geoff Berg เขียนลงใน Houston Chronicle blog ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ผู้พิพากษา Prine สั่งห้ามไม่ให้ William Flower ทิ้งบุตรไว้ตามลำพังกับชายใดก็ตามที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือมี ส่วนเลี้ยงดู ซึ่งนั่นหมายถึง Jim Evans คู่ชีวิตของ William Flower ด้วย

คำ ตัดสินดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการฟ้องร้องขอสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรสามคนของ William Flower กับอดีตภรรยาที่ได้หย่ากันในปีค.ศ. 2004 ซึ่งในตอนนั้นทั้งสองตกลงร่วมกันว่าจะให้อดีตภรรยาเป็นคนเลี้ยงดูบุตร แต่ต่อมา Flower เปลี่ยนใจ และนำเรื่องสู่กระบวนการศาลในที่สุด และลูกขุนก็ได้ตัดสินให้สิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรเป็นของอดีตภรรยาแต่ Flower สามารถเยี่ยมบุตรของตนได้บ่อยตามต้องการ

006 weddingx390

นิวยอร์คฮิตแต่งงาน

นับแต่กฎหมายแต่งงานของเพศเดียวกันถูกนำ มาบังคับในรัฐนิวยอร์คตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา ทำให้เชื่อว่าการแต่งงานหนึ่งในสี่ของประชากรแห่งรัฐนี้จะเป็นของบรรดาชาวสี รุ้งรักเพศเดียวกัน

ข้อมูลของหนังสือพิมพ์ New York Post  เปิดเผยว่าชาวสีรุ้งเข้าจดทะเบียนสมรสแล้ว 1,400 คู่ ซึ่งมากที่สุดในประเทศ

Michael McSweeney เจ้าหน้าที่ของเมืองคาดว่าการจดทะเบียนสมรสจะเพิ่มขึ้นร้อยละสามสิบสามเมื่อ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของสามปีก่อน อันเนื่องมาจากการอนุญาตให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมายนี้ “เราดำเนินการสมรสให้เฉลี่ย 335 คู่ต่อวัน เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ซึ่งไม่เคยคึกคักขนาดนี้มาก่อน”

007 news

การจดทะเบียนสมรสระหว่างผู้หญิงข้ามเพศกับเกย์ สร้างประวัติศาสตร์ในประเทศคิวบา

 Wendy Iriepa ??? Ignacio Estrada จูบกันครั้งแรกในฐานะเป็นสามี-ภรรยากัน

การจดทะเบียนสมรสระหว่างเกย์กับผู้หญิง ข้ามเพศในประเทศคิวบาสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้นำประเทศต่อเพศ วิถี จากสมัยที่เพิ่งปฏิวัติใหม่ๆ เพราะในยุค 1960s ทั้งคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศถูกกดขี่และอาจจะถูกจับส่งค่ายล้างสมอง ด้วยข้อหาว่าเป็นพวกต่อต้านการปฏิวัติ

008 news

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังไม่ยอมแพ้

(ในภาพ Anne-Mari Seppola ผู้อำนวยการจัดงานจากองค์กร Seta)

หลังจากที่ขบวนพาเหรดเฮลซิงกิไพรด์ในประเทศฟินแลนด์ถูกโจมตีเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ผู้จัดเทศกาลกลับยิ่งมีความมุ่งมั่นในการจัดงานมากยิ่งขึ้น

“ทุก คนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ต้องเข้าร่วมขบวนให้ได้ ที่จริงฉันไม่ค่อยอยากจะพูดแบบนี้ แต่รู้สึกว่าการจัดงานปีนี้ง่ายขึ้น ไม่ต้องมาคอยอธิบายว่าทำไมถึงต้องจัด แต่ละคนมีความมุ่งมั่นในการแสดงพลังกันมาก และรู้ว่ายังมีอะไรที่ต้องทำอยู่อีกเยอะ” Anne-Mari Seppola ผู้อำนวยการจัดงานจากองค์กร Seta สาขากรุงเฮลซิงกิและปริมณฑลกล่าว

LKAPV20110626170249WAGA

โรงเรียนอนุบาลที่ไม่มีคำว่าหญิงหรือชาย

(ในภาพ เด็กๆ เล่นกันในลานเด็กเล่นของโรงเรียนอนุบาล Egalia ที่เน้นความเป็นกลางในเรื่องเพศภาวะ)

สต็อกโฮล์ม. โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในย่านเซอเดรมาล์ม กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มีนโยบายหลีกเลี่ยงการเหมารวมเรื่องเพศภาวะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณครูในโรงเรียนจะไม่ใช้คำว่า “เด็กชาย” หรือ “เด็กหญิง” กับเด็ก แต่จะเรียกเด็กๆ ทุกคนว่า “เพื่อน” ไม่ว่าเด็กจะเป็นเพศใดก็ตาม ส่วนสรรพนามของภาษาสวีเดนว่า “han” กับ “hon” ที่แปลว่า “เขา” และ “เธอ” ก็ถูกแทนด้วยคำที่เป็นกลางว่า “hen” ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีในภาษา

010 news

กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย เลือกตั้งครั้งนี้ขอสิทธิเท่าเทียม!

อย่าถามว่าคนหลากหลายทางเพศให้อะไรกับรัฐ แต่ต้องถามว่ารัฐให้อะไรกับ คนหลากหลายทางเพศต่างหาก!!

วันที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงธนบุรี ชั้น 3 โรงแรมรอยัลรีเวอร์

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ กลุ่มกะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)เกี่ยวกับอุปสรรคและโอกาสในการใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งหากเลือกไปแล้ว พวกเขาจะได้รับอะไรกลับมา

TOMBOY เข้าฉายเมืองไทย 11 สิงหาคมที้ ที่ลิโด้

011 tomboy-original

หนังว่าด้วยเรื่องของ Laure เด็กหญิงทอมบอยวัย 10 ปีที่ครอบครัวของเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ ณ แฟลตแห่งใหม่ ด้วยความที่เธอมีบุคลิกแบบเด็กผู้ชายตั้งแต่เยาว์วัย Laure จึงสนุกกับการเล่นกับเพื่อนผู้ชายมากกว่าจะไปสุงสิงกับเด็กผู้หญิง

เมื่อ มีโอกาสทำความรู้จักเพื่อนใหม่ Laure จึงใช้ประโยชน์จากร่างกายในวัยเยาว์หลอกเพื่อนๆ ว่าเธอคือเด็กชายจนทุกคนเข้าใจว่า Laure ไม่ใช่ผู้หญิง แต่เธอก็ตบตาใครๆ ได้ไม่นานเมื่อเพื่อนบ้านรายหนึ่งเกิดรู้เข้า Laure จึงต้องหันมาเผชิญหน้ากับความจริงว่าเธอเป็นเพียงเด็กชายในร่างหญิงที่กำลัง จะวิ่งเข้าสู่วัยสาวในเร็ววัน

ประชุมเพศวิถีศึกษาครั้งที่ 3

102 final-posterwm-con3

ยูเอ็นมีมติสนับสนุน”สิทธิความหลากหลายทางเพศ”ครั้งแรก!!

013

ครั้งนี้ไทยยกมือสนับสนุนด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และมตินี้ยังนับว่าล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการไม่ได้หยุดอยู่แค่ sexual orientation (คือเกย์เลสเบี้ยนไบ) แต่ยังคุ้มครอง gender identity (คือกะเทยและทอม) ซึ่งไม่ค่อยถูกพูดถึงบ่อยนักในยูเอ็น

องค์การ สหประชาชาติ หรือยูเอ็น ให้การรับรองสิทธิสำหรับกลุ่มหลากหลายทางเพศ อาทิ เกย์ เลสเบี้ยน และกลุ่มข้ามเพศอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ทั้ง นี้ ในที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีการร่วมลงคะแนนเสียงจากชาติสมาชิกเพื่อผลักดันประเด็นดังกล่าว ซึ่งนำโดยแอฟริกาใต้ โดยมี 23 ประเทศที่ลงมติสนับสนุน และอีก 13 ประเทศที่แสดงการคัดค้าน