Category Archives: ARTICLES

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับภาคประชาชน

สาระสำคัญของร่างพรบ.คู่ชีวิต ฉบับภาคประชาชน
มีความแตกต่างจากร่างของกรรมาธิการฯ และกฎหมายสมรสเดิม หรือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 (ปพพ.5)  คือ

ss

1. พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ สามารถจดทะเบียนได้ทุกคน ทุกเพศ ที่บรรลุนิติภาวะ

หรือหากยังไม่บรรลุก็จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรอง
“คู่ชีวิต” หมายถึงบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน หรือต่างเพศ ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

2.พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ ไม่มีมาตราเกี่ยวกับการหมั้น

3.พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ จะสามารถหย่า หรือขอยุติความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตได้
แต่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลของการขอหย่า เหมือนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 (แก้ไขใหม่ พ.ศ.2551) ที่จะขอหย่าได้จะต้องมีเหตุ เช่น สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้,สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง,ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง,ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป, สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้,สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ (และอีกหลายข้อสามารถเสิร์ชหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ต)

ที่ไม่ต้องมีเหตุผลให้การหย่า หรือฟ้องหย่า ก็เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว (เนื่องจากหลายกรณีเมื่อต้องการหย่าแต่ไม่สามารถหย่าได้ นำมาซึ่งการทำร้าย จนถึงฆาตกรรม) จึงนำเรื่องการยุติความสัมพันธ์โดยไม่มีความผิดมาบังคับใช้ แต่คู่ชีวิตฝ่ายที่ต้องการยุติความสัมพันธ์ฯ นั้น ต้องร้องต่อศาล และ ทดลองแยกกันอยู่เป็นเวลา 1 ปี (เพื่อลดความรุนแรงต่อกัน และให้ทั้งสองฝ่ายได้มีเวลาอยู่กับตนเองและตรึกตรองให้มากขึ้น )

แต่หากมีเหตุหย่าที่เข้ากับ มาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1516 จะสามารถของยุติความสัมพันธ์ฯได้ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บัญญัติไว้ ไม่ต้องรอระยะเวลา 1 ปี

 

4.พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ ให้ถือหลักการปฎิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละฝ่าย

5. อื่นๆ ให้อนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กในกรณีเด็กเกิดจากแม่อุ้มบุญ หรือการขอรับบุตรบุญธรรม การตีความทางกฎหมายจะต้องคำนึงถึงหลักประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ

เหตุผลที่สังคมต้องหลากหลาย

เขียนโดยนิ้วกลม

Rainbow_Ocean__by_Thelma1

เขียนโดยนิ้วกลม
“แม้ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลย ความรักร่วมเพศก็ยังเป็นการใช้อวัยวะเพศอย่างผิดที่ผิดทาง เป็นวิธีเลี่ยงความจริงของชีวิตที่ไม่ได้เรื่องและต่ำช้าน่าสมเพช ดังนั้นความรักร่วมเพศจึงไม่ใช่เรื่องน่าเห็นใจ มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรได้รับการปกป้องดูแล มันก็แค่คนกลุ่มน้อยที่ได้รับความลำบากแสนสาหัส จะเป็นได้ก็เพียงแต่โรคร้ายที่ทำลายชีวิตคนเท่านั้น”
–ข้อความจากนิตยสารไทม์ ค.ศ. 1966
47 ปีหลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดีโอบาม่าประกาศสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน

ในสังคมเดียวกัน อะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและทัศนคติต่อเรื่องเดิมไปได้ถึงเพียงนี้ อะไรทำให้สิ่งที่เคยไม่ได้รับการยอมรับ กระทั่งถูกดูถูกเหยียดหยาม กลับกลายเป็นมีที่ทางและได้รับการยอมรับในสังคม

แอนดรูว์ โซโลมอน นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเป็นเกย์ตั้งคำถามชวนคิดตามระหว่างที่เขากำลังเล่าเรื่องบนเวที Ted Talk

เช่นกันกับพ่อแม่ทั่วไป แม่ของเขาพยายามเปลี่ยน “ความเป็นเกย์” ของเขาให้กลับมา “ปกติ” ตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก พยายามเปลี่ยนความชอบจากสีชมพูให้กลายมาเป็นสีฟ้าแบบเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ ปรากฏว่าแม่ทำให้เขาชอบสีฟ้าสำเร็จ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเขาจากความเป็นเกย์ได้อยู่ดี

แอนดรูว์บอกว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่ที่มีลูก “ผิดปกติ” มักใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเปลี่ยนลูกให้กลับมาเป็น “ปกติ”

ว่าแต่…ความ “ปกติ” คืออะไร และ “ปกติ” ของใครเล่า?

เมื่อยี่สิบปีก่อน เขาถูกมอบหมายจากบรรณาธิการให้เขียนบทความเรื่องวัฒนธรรมคนหูหนวก ทัศนคติของเขาต่อคนหูหนวกก็เช่นกันกับคนทั่วไป มองว่าน่าสงสาร ไม่สามารถฟังอะไรได้ คิดในใจว่าจะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรดี แต่เมื่อเขาได้เข้าไปสู่โลกของคนหูหนวก ไปเที่ยวคลับคนหูหนวก ไปชมการแสดงละครสำหรับคนหูหนวก กระทั่งการประกวดนางงามหูหนวกอเมริกา เขาจึงค่อยๆ พบว่าคนหูหนวกมีวัฒนธรรมของพวกเขาเอง ซึ่งมีคุณค่าไม่ต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะวัฒนธรรมละติน ยิว อเมริกัน

เช่นกันกับวัฒนธรรมของคนรักร่วมเพศหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในโลกของคนหูหนวก พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคน “ปกติ”

กม.DOMA ถูกยกเลิกไป ทำให้หลายๆ รัฐ เลิกแบนการแต่งงานของเพศเดียวกัน

DOMA คืออะไร

1

DOMA (Defense of Marriage Act)เป็นกฎหมายแต่งงานหลักของอเมริกาค่ะ คล้ายๆ กับระมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 หรือเรียกย่อๆ ว่า ปพพ.5 นั่นเอง (โดยในหมวดนี้ก็จะรวมเรื่องของ การหมั้น, เงื่อนไขแห่งการสมรสมาตรา, ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ,ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา,ความเป็นโมฆะของการสมรสมาตรา , การสิ้นสุดแห่งการสมรสมาตรา เอาไว้ครบครันค่ะ)

DOMA นี้เขาจะให้แต่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกัน (เช่นเดียวกับปพพ.5) โดยใน ข้อ 3 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “คำว่า ‘แต่งงาน’ หมายถึงการสมรสเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างชายและหญิงเท่านั้น และคำว่า ‘คู่สมรส’ หมายถึงบุคคลที่เป็นสามีหรือภรรยาของบุคคลที่มีเพศตรงกันข้ามเท่านั้น”

Right to Freedom of Expression หรือสิทธิในการแสดงออก

 

Police detain a gay rights activist during a Gay Pride event in St. Petersburg

Right to Freedom of Expression คือสิทธิในการแสดงออก ตัวอักษร E ที่เพิ่มเข้ามาในคำว่า SOGI(E) เป็นที่มาของคำว่า SOGIE RIGHTS ที่คนทำงานประเด็นสิทธิหลากหลายทางเพศคุ้นเคยดี (รวมทั้งเป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษของมูลนิธิด้วยก่อนจะเพิ่มตัว E คือ For-SOGI)

การแสดงออกในที่นี้หมายความว่าคุณสามารถแสดงออกตามอัตลักษณ์หรือวิถีทางเพศของคุณได้ อย่างรู้สึกปลอดภัย เช่น สามารถแสดงออกมาเป็นกะเทย หรือเป็นทอม เป็นเควียร์แบบสาวมีเครา หรือเป็นอะไรตามที่คุณอยากเป็นได้ อันเนื่องจากวิถีทางเพศ (sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity) ของคุณ

right to freedom of expression ถูก“รับรอง” ในกฎหมายหลัก ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 19 ทั้งของ UDHR และ ICCPR สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน 3 ภูมิภาคหลัก ทั้งยุโรป อเมริกา และแอฟริกา (ECHR, ACHR และ ACHPR) และเก่าแก่ขนาดว่าตอนองค์การสหประชาชาติประชุมเป็นสมัยแรกเมื่อ 68 ปีที่แล้ว ก็ประกาศรับรองสิทธิการแสดงออกและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

และแน่นอนว่า expression คำนี้ไม่ได้หมายถึงสิทธิในการแสดงออกทางด้าน sexual orientation และ gender identity เท่านั้นค่ะ แต่หมายรวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทุกๆ ด้านค่ะ ที่มันไม่…

(1) การจำกัดสิทธิต้องมีกฎหมายรองรับ

(2) เป็นไปตามข้อยกเว้นในมาตรา 19

(3)(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน และ (3) ต้องจำกัดสิทธิเท่าที่ “จำเป็น” และ “มีสัดส่วนเหมาะสม”

 

ป.ล.ภาพประกอบ เป็นภาพหนุ่มเกย์ชาวรัสเซียโดนจับเพราะแสดงออกว่าเป็นเกย์ค่ะ ซึ่งปูตินสั่งห้ามไม่ให้แสดงออก อยากเป็นก็เป็นอยู่ในบ้านเงียบๆ ลับหูลับตาคนเท่านั้นนะจ๊ะ เดี๋ยวเด็กๆ จะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

ป.ล. 2 ข้อมูลบางส่วนจากเฟซบุ๊ก George Orwell

 

 

นักรบข้างถนนของเม็กซิโก : เพศ การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงสังคม

ภัควดี  วีระภาสพงษ์ แปล

11
การจับ มือเป็นพันธมิตรระหว่างซาปาติสตา  ผู้ทำงานบริการทางเพศ  และกลุ่มกะเทย  แสดงให้เห็นอำนาจของการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกุญแจทางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   เม็กซิโกเป็นประเทศหนึ่งที่มีลัทธิปิตาธิปไตย (patriarchy) และบ้าความเป็นชาย (machismo) รุนแรงและฝังลึกที่สุดแห่งหนึ่ง   รองผู้บัญชาการมาร์กอสแห่งซาปาติสตาเป็นผู้เปิดประตูให้แก่การวิวาทะเกี่ยว กับการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่เป็นที่ถกเถียงมากที่สุดกลุ่มหนึ่งหาก มองตามตรรกะของทฤษฎีการปฏิวัติฉบับคลาสสิก  มีประโยชน์อะไรที่จะเดินทางตั้งหลายพันกิโลเมตรเพื่อไปพบปะกับโสเภณีและ กะเทยจำนวนหยิบมือหนึ่ง?   พันธมิตรแบบนี้จะช่วยสนับสนุน “การสั่งสมอำนาจ”  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของนักการเมืองอาชีพได้อย่างไร?   หากวิเคราะห์ตามหลักของต้นทุน-กำไรแล้ว  เห็นได้ชัดว่า  การลงทุนลงแรงเช่นนี้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง   แต่รองผู้บัญชาการมาร์กอสกลับทุ่มเทให้การพบปะกลุ่มคนเหล่านี้มาตั้งแต่ เดือนมกราคมปีที่แล้วภายใต้ “การรณรงค์ทางเลือกอื่น” (La Otra Campaña)  ด้วยเข้าใจดีว่า  มันหมายถึงการแสวงหาหนทางดำเนินการทางการเมืองแนวใหม่   การรณรงค์ครั้งนี้รอนแรมไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลจากฝูงชนบ้าคลั่ง  และสังสรรค์กับกลุ่มคนที่เข้าใจเช่นเดียวกับชนพื้นเมืองว่า  การเปลี่ยนแปลงสังคมคือการยืนยันความแตกต่าง

มิถุนายน เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศ

บาร์สโตนวอลล์ จุดแรกเริ่มต้นเรื่องสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน
โดยพิมพ์ชมพู

 

il_fullxfull_346503460

ทุกปีของวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายในเดือนมิถุนายน ณ ถนนสายที่ห้า หรือฟิฟท์ อเวนิว ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ของ มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีขบวนพาเหรดสีสันสดใสสะดุดตาของหญิงรักหญิงชายรักชาย มาร่วมกันเดินเฉลิมฉลองวันแห่งความภาคภูมิใจของพวกเขา( Gay and Lesbian Pride Day) และเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ 45 ปีก่อน

ค่ำคืนของวันที่ 27 มิถุนายน 1969 ณ บาร์เกย์ชื่อสโตนวอลล์ ความโกรธของทอมคนหนึ่งที่ถูกตำรวจทำร้าย ขณะเข้าจับกุมที่บาร์นี้ด้วยข้อกล่าวหาว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายเป็นที่มาของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เรียกร้องสิทธิคนรัก
เพศเดียวกันครั้งแรก

อันที่จริงแล้วค่ำคืนนั้นก็เป็นคืนธรรมดาคืนหนึ่งเหมือนคืนอื่นๆที่ตำรวจของมหานครนิวยอร์คออกปฎิบัติการตรวจจับบาร์เกย์ที่ไม่มีใบอนุญาติแถบกรีนวิช (Greenwich) และมันเป็นปฎิบัติการที่เปิดขึ้นเกือบทุกคืน ที่ตำรวจจะหาเรื่องจับกุมลูกค้าที่มาเที่ยวบาร์เกย์เหล่านี้ โดยเฉพาะเกย์แต๋วๆที่แต่งตัวเป็นผู้หญิง(Drag Queen)

และทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เข้าจับกุมและทำร้ายแต๋วเหล่านี้ ลูกค้าคนอื่นๆในบาร์ก็จะไม่พยายามสบตาตำรวจ บางคนจะหาทางเลี่ยงออกจากบาร์ไป คนที่ถูกจับและถูกปรับและมักถูกตำรวจซ้อมก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมา ส่วนเจ้าของบาร์ก็จะถูกจับด้วย แต่หลังจากนั้นธุรกิจบาร์ก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง

ทำไมเราถึงอยากได้กฎหมาย ?

1374723_10201212507424037_717560821_n

 บทความโดย ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่

หมายเหตุ บทความนี้เขียนเมื่อปี 2009

ผู้หญิงสีรุ้งตอนนี้ คราวแรกว่าจะเขียนเรื่องเปิด/ไม่เปิด (ตัวว่าเรามีวิถีชีวิตทางเพศอย่างไร) ค่ะ เพราะรู้สึกว่ามีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเอง

แต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องกฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกันถูกพูดถึงมากกว่าในวงกว้าง ผู้เขียนจึงขอมาเขียนถึงประเด็นนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะ ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความจริงเรื่องจดทะเบียนรับรองคู่คนรักเพศเดียวกันนี้ ก็เป็นเรื่องที่คุยกันมานานเหมือนกันค่ะในกลุ่มคนทำงานประเด็นนี้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็อยากให้มีอยากให้จด แต่ดูเหมือนสถานการณ์ทางสังคมจะไม่ค่อยเอื้อให้สักเท่าไร

ผู้เขียนจำได้ว่าประมาณเดือนเมษายน ปี 2544 ที่ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ไปในทำนองว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการจดทะเบียนคู่ของคนเพศเดียวกัน ซึ่งก็สร้างความดีอกดีใจให้กับกลุ่มคนทำงานเรื่องนี้มาก พวกเราถึงกับนำช่อดอกไม้ไปมอบให้ท่านที่กระทรวงเลยทีเดียว

แต่ว่าความเห็นของ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ในตอนนั้นดูจะแปลกใหม่ มาแรงไปสักหน่อย คณะรัฐบาลขณะนั้น รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ได้ให้สัมภาษณ์อีกทีหลังจากนั้นว่าไม่เห็นด้วย (“กรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดของนายปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะเสนอออกกฎหมายรับรองพวกรักร่วมเพศให้สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ อ้างว่าประเทศไทยยังไม่มีเสรีภาพถึงขั้นนั้น และยังมองว่ากลุ่มรักร่วมเพศเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติทางอารมณ์นั้น” จาก นสพ.มติชน วันที่ 9 เมษายน 2544) ทำให้ประเด็นดังกล่าวอ่อนแรงไปในที่สุด ซึ่งก็ไม่ทราบว่า ตอนนี้ท่านนายกฯ เห็นด้วยแล้วหรือยัง เพราะประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของท่านจะสนับสนุนอย่างเต็มที่

พัฒนาการความก้าวหน้าที่สำคัญในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิของ LGBTIQs ในประเทศไทย

1

1. กรมสุขภาพจิต ทำหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการว่าการรักเพศเดียวกันไม่ถือเป็นความผิดปกติ เมื่อ 29 มกราคม 2545

2.เจตนารมย์รธน.50 มาตรา 30 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ อันหมายรวมถึงบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) หรือเพศสภาพ (Gender) หรือความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือกำเนิด”

3.การแก้ไขกฎกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารสำหรับกะเทย/สาวประเภทสอง จากการเป็น “โรคจิต” มาเป็น “ภาวะเพศสภาพ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด” (gender identity disorder)

4.พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ใน2550) ได้เพิ่มเติมการกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ 2555 โดยเขียนระบุกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ/คนรักเพศเดียวกัน/คนรักสองเพศ/คนข้ามเพศ/คนที่มีลักษณะเพศทางชีวภาพไม่ชัดเจน

5.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ (ยังไม่คืบหน้า)

6.ร่างพรบ.อนามัยเจริญพันธุ์ (ยังไม่มีรายละเอียด)

7.คณะกรรมมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สืบเนื่องมาจากคุณนที ธีรโรจนพงษ์พาคู่ชีวิตเพศเดียวกันไปจดทะเบียนสมรส แต่ไม่สามารถจดได้ จึงมาร้องเรียนกับคณะกรรมธิการชุดดังกล่าว และขณะนี้คณะทำงานชุดดังกล่าว กำลังยกร่างกฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ของ LGBTIQs

8.ร่างพรบ.รับรองสิทธิคนแปลงเพศ (ยังไม่คืบหน้า)

9.ร่างพรบ.เปลี่ยนคำนำหน้านาม (ยังไม่คืบหน้า)

จดหมายเปิดผนึก

29 มิถุนายน 2556

เรียน ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง TCIJ

เรื่อง การนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม

001 article

สืบเนื่องมาจากการนำเสนอข่าว “เปิดคอร์สแก้ไข‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ฯ”  บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดย คุณปาลิดา พุทธประเสริฐ นั้น (ลิ้งค์ข่าว http://www.tcijthai.com/tcijthai/view.php?ids=2692)

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ซึ่งประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ที่ทำงานในประเด็นความหลากหลายทางเพศและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ใคร่ขอแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่ผลิตซ้ำอคติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

002 article

จาก 1969 ถึง 2013: 44 ปีของสิทธิ LGBT ในสหรัฐอเมริกา

สุดสัปดาห์นี้, ลมหายใจของนิวยอร์คซิตี้กลายเป็นสีรุ้งอันหมายถึงสัญลักษณ์ของชาว LGBT และการต่อสู้เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 44 ปีที่แล้ว

วันที่ 28 มิถุนายน 1969 ถือเป็นหลักไมล์ประวัติศาสตร์ของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิเกย์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อตำรวจนิวยอร์คบุกเข้าค้น Stonewall Inn เพราะในช่วงทศวรรษที่ 50-60 การเป็นคนรักเพศเดียวกันถือเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะในหลายรัฐยังมีกฎหมาย Sodomy ที่กำหนดให้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษจำคุก อีกทั้งขบวนการไล่ล่าฝ่ายซ้ายในยุค 50 นำโดยวุฒิสมาชิกโจเซฟ แม็คคาร์ธีย์ก็นับรวมว่าการเป็นคนรักเพศเดียวกันนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

การบุก Stonewall ในคืนนั้นทำให้เกิดการประท้วงและจลาจลต่อเนื่องหลายวันในย่านกรีนิช วิลเลจ เนื่องจากชาวเกย์ทั้งหลายรู้สึกว่าการกระทำของตำรวจนั้นละเมิดสิทธิจนยากจะทนต่อไปได้ หลังเหตุการณ์ Stonewall ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนรักเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาตื่นตัวอย่างมาก การจัดงานครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ Stonewall ในปี 1970 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงาน Pride อันยิ่งใหญ่ในนิวยอร์คซิตี้

003-article

ครูเพศที่สาม

ทำไมถึงมี “เพศที่สาม”

 คนส่วนใหญ่จำนวนมากมี “อัตลักษณ์ทางเพศ”(ความรู้สึกส่วนลึกภายในว่าตนเองเป็นเพศหญิงชายหรืออื่นใด)ที่ตรงกับลักษณะเพศตามร่างกายของตน แต่ในสังคมและวัฒนธรรมมากมายในทุกยุคสมัย ยังมีประชากรส่วนน้อยส่วนหนึ่งที่มีความรู้สึกส่วนลึกภายในไม่ตรงกับเพศตามร่างกายของตน ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะความหลากหลายตามธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่มีความแตกต่างกันในทุกๆ เรื่อง รวมถึงรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ ความแข็งแรง บุคลิกนิสัย สติปัญญา ฯลฯ

หากจะถามว่า ทำไมคนส่วนน้อยนี้จึงมีความรู้สึกส่วนลึกไม่ตรงกับเพศตามร่างกาย ก็อาจจะต้องนึกย้อนถามว่า ทำไมเราจึงมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นหญิงหรือเป็นชาย ความรู้สึกนี้มาจากที่ใด เช่น หากลองสมมติว่าเราเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไป ทั้งตัว เราจะยังมีความรู้สึกเหลืออยู่หรือไม่ว่าตนเองเป็นเพศใด

ความรู้สึกว่าตนเองเป็นเพศใดนี้เป็นพัฒนาการด้านจิตใจที่เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากเพศตามร่างกาย จึงย่อมไม่เป็นเรื่องแปลกที่คนจำนวนหนึ่งจะมีความรู้สึกส่วนลึกไม่ตรงกับร่างกาย เป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเฉพาะตน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่า ความรู้สึกนี้ก่อตัวขึ้นชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเด็กแล้วตั้งแต่อายุยังน้อย โดยมีปัจจัยทางชีววิทยา เช่นพันธุกรรม ระดับฮอร์โมนที่ได้รับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา รวมไปถึงสิ่งกระตุ้นภายนอกในช่วงเป็นทารกหลังคลอดไม่นานนัก

anjaree

อัญจารี แมว 99 ชีวิต

ว่ากันว่าหญิงรักหญิงมักจะรักแมว  แต่หญิงรักหญิงแบบกลุ่มอัญจารี อาจจะป็นแมวเสียเองมากกว่า แล้วที่ว่ากันว่าแมวมี 9 ชีวิต  สำหรับแมวอย่างอัญจารี ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ประเดี๋ยวโผล่มา ประเดี๋ยวก็เงียบหาย ก็อาจจะมีสัก 99 ชีวิต พอไว้ใช้เหลือเฟือจนกว่าประเด็นเรื่องสิทธิของหญิงรักหญิงจะถึงฝั่งฝัน ก่อตั้งในปี 2529 “กลุ่มอัญจารี”มีสมาชิกเริ่มแรกเพียงแค่ 4 คน แต่ละคนต่างก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไป ในวันนี้

ไม่หรอก…พวก เธอไม่มีใครแต่งงานไปกับผู้ชายหรอก แต่ผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คน ต่างก็มีภาระหน้ามากมาย และทำงานอยู่เบื้องหลังสิทธิของผู้หญิงอยู่อย่างเข้มแข็ง และคอยให้การสนับสนุนอัญจารีแบบออนดีมานด์ต่างกรรมต่างวาระไป มีเพียง อัญชนา สุวรรณานนท์ หรือ พี่แตงของน้อง ๆ คนเดียวที่ยังคงทำงานอยู่เบื้องหน้าอย่างแข็งขัน เป็นสัญลักษณ์ของ “อัญจารี”ดังเช่นที่ผ่านมา

จากวันที่ไม่มีใครลุกขึ้นมาทำงานเรื่องหญิงรักหญิง กลุ่มอัญจารีทำมาหมดแล้วนับตั้งแต่เปิดตัวกับสื่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 ทั้งจัดพูดคุยกลุ่มย่อย ให้คำปรึกษา เคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ผลักดันเชิงนโยบายให้กรมสุขภาพจิตออกจดหมายรับรองว่า การรักเพศเดียวกันไม่ได้เป็นความผิดปกติ  ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ออกจดหมายข่าวของกลุ่ม จัดงานปาร์ตี้ระดมทุน หลายปีต่อมา เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาก้าวหน้า  สังคมหญิงรักหญิงมีการขยับเขยื้อน ขยายพื้นที่ เกิดมีกลุ่มที่สื่อสารกันผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น  เว็บไซต์ “เลสล่า” เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สังสรรค์ที่โด่งดั้งของหญิงรักหญิง ทั้งในโลกออนไลน์ และในโลกปาร์ตี้  ขณะที่ผับหญิงรักหญิงที่มีไม่มากนัก ทุกวันนี้ที่ยังคงอยู่ยั้งยืนยงก็คือ “เซต้า” 

005-article

เรียนรู้ความหลากหลายจากผู้ชายมีท้อง

คนข้ามเพศเป็นศัพท์ใหม่ในหมวดเพศของสังคมไทย คนส่วนใหญ่อาจจะงงๆ ไม่รู้ว่าคืออะไร แม้แต่ในกลุ่มคนส่วนน้อยทางเพศเองก็เถอะ วันนี้เราจะมาเฉลยกัน

คนข้ามเพศ (Transgender) หมายถึงคนที่เกิดมาแล้วมีเพศสรีระไม่ตรงตามที่จิตใจต้องการ เช่น เกิดมามีอวัยวะเพศเป็นชาย แต่ในจิตใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง หรือมีอวัยวะเพศเป็นผู้หญิง แต่พบว่าในใจตัวเองมีต้องการแรงกล้าที่จะเป็นผู้ชาย เป็นต้น คนข้ามเพศอาจจะแปลงเพศหรือไม่ก็ได้ หรือจะแปลงแค่ไหนก็ได้ตามแต่ความต้องการหรือสุขภาพของแต่ละคน เช่น ผู้หญิงข้ามเพศ บางคนก็อาจจะอยากมีแค่หน้าอก แต่ไม่ได้เฉือนอวัยวะเพศชายทิ้ง เพราะเกรงจะมีปัญหาทางสุขภาพ หรือผู้ชายข้ามเพศบางคนก็เลือกที่จะตัดเฉพาะหน้าอกออก แต่ไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนอวัยวะเพศ เป็นต้น และสำหรับคนที่แปลงแล้วก็จะเรียกว่า Transsexual และใน Transsexual เองก็จะมีศัพท์ เรียกแตกต่างกันไปอีก ผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงเรียกสั้นๆ ว่า MTF ที่ย่อมาจาก Male to Female หรือผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชาย ก็เป็น FTM ย่อจาก Female to Male นั่นเอง

006-article

การโจมตีต่อความหลากหลายทางเพศต้องถูกประณาม ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มใดก็ตาม

การขู่ใช้ความรุนแรงต่อขบวนพาเหรดเชียงใหม่เกย์ไพรด์โดยกลุ่มเสื้อแดง  “รักเชียงใหม่ 51″ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่น่าสลดใจ แต่ยังเป็นเครื่องเตือนสติว่า คนรักเพศเดียวกันได้กลายเป็นเหยื่ออย่างเงียบๆ ของความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินอยู่ และไม่ใช่มาจากแค่กลุ่มเสื้อแดงเท่านั้น แต่ยังมาจากกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองอีกด้วย การรังเกียจความหลากหลายทางเพศได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยแกนนำหลักของทั้งสองกลุ่มในวาระต่างๆ กัน ทำให้น่าสงสัยว่าแกนนำเหล่านี้มีความเป็นประชาธิปไตยและพหุนิยมอย่างแท้จริงเพียงใด

007-article

รัฐแทรกแซงเซ็กซ์?

สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ให้ที่ ทางกับความเชื่อความเห็นที่แตกต่างมากขึ้นในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการแลกเปลี่ยน/โต้เถียงของคนหลากหลายกลุ่มในประเด็นต่างๆในอาณา บริเวณทางสังคมอย่างสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

บางกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาแลกเปลี่ยนความ เห็นตรงๆในเรื่องสิทธิหรือการปลดปล่อยอาจจะแสดงการดำรงอยู่ของตัวตนที่ แตก ต่างออกมาในรูปของพาเหรด / คานิวาล / เฟสติวัล (ที่รูปแบบคล้ายๆกับพาเหรดแฟชั่นที่รัฐไทยทุ่มทุนจัดเพื่อ ผลักดันให้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางแฟชั่นเลยละ) หรือภาพยนตร์ละครที่หลายคนชอบและชื่นชม แต่ก็ขัดตาขัดใจอีก หลายๆ คน

เรื่อง หนึ่งที่โต้แย้งต่อรองกันมาโดยตลอดก็คือเรื่องเซ็กซ์ โดย ‘กรอบ’ ที่เชื่อกันว่าถูกต้องดีงามได้ถูกท้าทาย โดยวิถีปฏิบัติและรสนิยมที่ต่างไป

เซ็กซ์ หลุดออกจากการกักกันให้อยู่ในสถาบันการแต่งงานและครอบครัวคนมีเซ็กซ์นอกการ แต่งงานอย่างเป็นล่ำเป็นสันและ เริ่มต้นกันที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ มีประสบการณ์กับคู่นอนคู่รักหลายคนทีละคนหรือในรูปเซ็กซ์หมู่หรือรูปแบบ เอื้ออาทร อะไรประมาณนั้น