สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับภาคประชาชน

สาระสำคัญของร่างพรบ.คู่ชีวิต ฉบับภาคประชาชน
มีความแตกต่างจากร่างของกรรมาธิการฯ และกฎหมายสมรสเดิม หรือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 (ปพพ.5)  คือ

ss

1. พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ สามารถจดทะเบียนได้ทุกคน ทุกเพศ ที่บรรลุนิติภาวะ

หรือหากยังไม่บรรลุก็จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรอง
“คู่ชีวิต” หมายถึงบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน หรือต่างเพศ ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

2.พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ ไม่มีมาตราเกี่ยวกับการหมั้น

3.พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ จะสามารถหย่า หรือขอยุติความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตได้
แต่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลของการขอหย่า เหมือนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 (แก้ไขใหม่ พ.ศ.2551) ที่จะขอหย่าได้จะต้องมีเหตุ เช่น สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้,สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง,ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง,ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป, สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้,สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ (และอีกหลายข้อสามารถเสิร์ชหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ต)

ที่ไม่ต้องมีเหตุผลให้การหย่า หรือฟ้องหย่า ก็เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว (เนื่องจากหลายกรณีเมื่อต้องการหย่าแต่ไม่สามารถหย่าได้ นำมาซึ่งการทำร้าย จนถึงฆาตกรรม) จึงนำเรื่องการยุติความสัมพันธ์โดยไม่มีความผิดมาบังคับใช้ แต่คู่ชีวิตฝ่ายที่ต้องการยุติความสัมพันธ์ฯ นั้น ต้องร้องต่อศาล และ ทดลองแยกกันอยู่เป็นเวลา 1 ปี (เพื่อลดความรุนแรงต่อกัน และให้ทั้งสองฝ่ายได้มีเวลาอยู่กับตนเองและตรึกตรองให้มากขึ้น )

แต่หากมีเหตุหย่าที่เข้ากับ มาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1516 จะสามารถของยุติความสัมพันธ์ฯได้ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บัญญัติไว้ ไม่ต้องรอระยะเวลา 1 ปี

 

4.พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ ให้ถือหลักการปฎิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียม บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละฝ่าย

5. อื่นๆ ให้อนุโลมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กในกรณีเด็กเกิดจากแม่อุ้มบุญ หรือการขอรับบุตรบุญธรรม การตีความทางกฎหมายจะต้องคำนึงถึงหลักประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>