สรุปกม.สิทธิหลากหลายทางเพศในร่างรัฐธรรมนูญใหม่

สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับกม.สิทธิหลากหลายทางเพศในร่างรัฐธรรมนูญ 
(ตั้งว่า60 จะได้เข้ากับ 40-50 จำง่ายดี)

11154831_1435441476768260_4427230238749346925_o

-14 มค.58
มีการเสนอให้มีคำว่า “เพศสภาพ” ใส่ในร่างรัฐธรรมนูญ

“วันนี้ (14 ม.ค.2558) นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่างฯ แถลงว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ในหมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น จุดเด่นของหมวดสิทธิเสรีภาพของบุคคลมีการแยกเป็น 3 ส่วน คือ บททั่วไป สิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง โดยมีคำใหม่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญ คือ บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยมีการเพิ่มคำว่า “เพศสภาพ” เข้ามาด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการคุ้มครองเสรีภาพของคนกลุ่มนี้ แต่ยังไม่ถึงขั้นรับรองการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน โดยเห็นว่าในส่วนนี้น่าจะไปอยู่ในกฎหมายลำดับรองมากกว่า”

-28 พค.58
สนช.เสนอตัดคำว่าเพศสภาพออก

“28 พค. 2558 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สนช. ได้ยื่นเอกสารที่เป็นข้อเสนอของสนช. ต่อการแก้ไขร่างรธน. 24 ข้อ และในข้อที่ 23 ก็คือ

“การกำหนดว่า “เพศสภาพ” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่า ควรตัดคำดังกล่าวออกไป เนื่องจากการกำหนดในเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ เป็นต้นนั้น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 สามารถตีความในเชิงคุ้มครองสิทธิได้อย่างกว้างขวางอยู่แล้ว”

-1 กค .58
ยังไม่เป็นที่สรุปว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะจะต้องรอรับฟังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และครม. อีกครั้ง แต่คนที่มีอำนาจปรับแก้คือ กมธ. เท่านั้น

-2กค.58
นอกจากนี้ ในในหมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น มาตรา 38 ที่ระบุเกี่ยวกับสิทธิในการสมรสและครอบครัวไว้ ซึ่งหมายรวมไปถึงสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของเพศเดียวกันด้วย ก็ถูกตัดคำว่า “สิทธิในการสมรส” ออกไป เพราะเมืองไทยยังไม่พร้อม

“วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ เป็นประธานในการประชุม มีวาระการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยเป็นการพิจารณาในภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน เริ่มที่มาตรา 38 สิทธิของบุคคลในการสมรสและในครอบครัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง กมธ.ยกร่างฯ ได้ตัดสิทธิในการสมรสออก ตามคำขอของ ครม.ที่เสนอให้ตัดออกเพราะกังวลว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิทธิในการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันที่สังคมและวัฒนธรรมไทยยังไม่เป็นไปตามการให้สิทธิไว้อย่างบางประเทศ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>